ژاپن و چین بر حفظ همکاری در همه سطوح توافق کردند

در سال ۲۰۱۸، روابط بین توکیو و پکن پس از سفر شینزو آبه، نخست وزیر وقت ژاپن به چین که طی آن با شی و لی کچیانگ، نخست وزیر چین دیدار کرد، بهبود یافت. منبع: https://www.irna.ir/news/84946273/%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%AD-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF کیشیدا در ادامه افزود که به شی جین پینگ در مورد وضعیت دریای چین شرقی از جمله در منطقه… ادامه خواندن ژاپن و چین بر حفظ همکاری در همه سطوح توافق کردند